Tuesday, September 19, 2006

REN VOOR LEVEN

Nine/eleven 2006 - 5 jaar na de ramp met de Twin Towers in New York - hebben wij de vereniging Ren voor Leven opgericht. Deze vereniging heeft een tweetal doelstellingen. De eerste doelstelling betreft het persoonlijke doel van haar leden om in november 2007 de Marathon van New York uit te lopen. De tweede doelstelling is de sponsorloop die aan deze individuele inspanning wordt gekoppeld ten behoeve van het goede doel. Relaties uit de netwerken van de leden zullen worden benaderd om geld in te zetten op de deelnemers uitgedrukt in een bedrag per gelopen kilometer van hun favoriete deelnemer(s). Binnenkort zullen wij hier een marketingactie voor opzetten. De eerste sponsor heeft zich al aangemeld. Van der PoelAdvies te Zoeterwoude heeft zich al bereid verklaard de kosten voor een looptrainer te dragen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home